Uroczyste poświęcenie dokonane przez arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w Druskienikach. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: wiceminister pracy i opieki społecznej Eugeniusz Piestrzyński, minister komunikacji Michał Butkiewicz, poseł Aleksander Prystor, Jakub Marian Krzemieński, wiceminister komunikacji Julian Piasecki.