Przed samolotem Fokker F.VII/3m stoją od prawej: minister komunikacji Alfons Kuhn, poseł rumuński George Cretzianu, minister Eugeniusz Kwiatkowski, prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński.