Uczestnicy uroczystości. Stoją od lewej: wiceminister komunikacji Aleksander Bobokowski, dyrektor brytyjskich linii lotniczych sir Francis Shelmerdine, dyrektor PLL LOT mjr Wacław Makowski.