Fotografia grupowa gości bankietu, przedstawicieli linii lotniczych z Niemiec, Austrii, Ruminii, Finlandii, Grecji, Łotwy i Estonii. Widoczny m.in. dyrektor PLL LOT mjr Wacław Makowski (w środku) .