Uroczyste przecięcie wstęgi przez prezesa Dyrekcji Kolei inż. Józefa Wołkanowskiego. Widoczny także m.in. szef sztabu OK V płk dypl. Tadeusz Tomaszewski (czwarty z prawej).