Uczestnicy uroczystości, widoczni m.in.: minister Wojciech Świętosławski, prezes Jan Parandowski, wiceminister Władysław Korsak, dyrektor Władysław Zawistowski, Ferdynand Goetel, Maria Kuncewiczowa.