Pierwszy od lewej wiceprezydent Warszawy Edward Strzelecki. 

Zdjęcie udostępnione przez p. Piotra Strzeleckiego.