Prezydent RP Ignacy Mościcki w Mościcach przed frontem Kompanii Reprezentacyjnej. Idą od prawej m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, rotmistrz Wacław Calewski, wiceminister spraw wojskowych gen. Daniel Konarzewski, w głębi premier Kazimierz Bartel.