Otwarcie Państwowej Wytwórni Protez im. gen. bryg. Ireneusza Wierzejewskiego w Poznaniu - wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Nakoniecznikow - Klukowski zwiedza zakłady w towarzystwie kierownika wytwórni dra Kaliny i wojewody poznańskiego Artura Maruszewskiego.