Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. minister komunikacji Juliusz Ulrych, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski i wiceminister komunikacji Julian Piasecki.