Prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa Jakub Krzemieński przybywa do Sejmu.