Widok na salę sejmową podczas posiedzenia. Obradom przewodniczy wicemarszałek sejmu Tadeusz Schaetzel.