Prezes Zarządu WSS "Społem" Stanisław Sidowski (1. z lewej) i uczestnicy uroczystości otwarcia oglądają wnętrze sklepu.