Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: starosta grodzki praski Skurewicz (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie) i pani Zofia Moraczewska (czwarta z lewej w pierwszym rzędzie).