Uczestnicy uroczystości przed budynkiem. W pierwszym rzędzie od prawej: gen. Stefan Suszyński, gen. Kazimierz Pławski, gen. Józef Haller, gen. Lucjan Żeligowski, ppłk Walery Jasiński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.