Uczestnicy uroczystości otwarcia przed budynkiem szkoły oglądają pokaz lotniczy. Widoczni m.in.: szef komunikacji w Sztabie Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Juliusz Ulrych (1. z prawej), gen. Leon Berbecki (2. z prawej), marszałek Edward Rydz-Śmigły (3. z prawej), wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt (4. z prawej), wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak (w głębi, za marszałkiem Śmigłego-Rydzem, w okularach i cylindrze), gen. Kazimierz Schally (2. z lewej), major Strzelców Podhalańskich Józef Hartman (1. z lewej).