Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. premier Janusz Jędrzejewicz (przecina wstęgę), artysta malarz Józef Pankiewicz (2. z prawej), żona malarza, profesor Władysław Skoczylas.