Widoczni od lewej: dyrektor Instytutu Propagandy Sztuki Władysław Woydyno, wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski, prof. Wojciech Jastrzębowski, dyrektor Departamentu Nauki i Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Skoczylas.