Stoją od lewej: rektor profesor Tadeusz Pruszkowski, profesor Leon Wyczółkowski, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Józef Ujejski, naczelnik Wydziału Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Władysław Zawistowski. Widoczny również profesor Miłosz Kotarbiński (3. z prawej). Na ścianach wiszą obrazy wykonane w pracowni malarstwa dekoracyjnego.