Aleksandra Piłsudska przecina wstęgę podczas wystawy. Widoczni m.in.: wiceprezes Polskiego Związku Przeciwgruźliczego pułkownik Stefan Rudzki (w mundurze), metropolita Kościoła prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński. Fotografia wykonana w latach 1923-1939.