Jedna z kart z Zespołu pocztówek ze spektaklu "Zaczarowane koło" Lucjana Rydla, opublikowanego w latach 1900-1901.w Krakowie  przez Salon Malarzy Polskich.