Strona tytułowa dzieła Kallimacha wydanego w 1533 roku.