Ilustracja z dzieła Kallimacha wydanego w 1519 roku przez Sigismunda Scheuflera.