Fragment pałacu od strony dziedzińca. Fotografia wykonana w 1929 roku.