Fragment jednego z pokoi. Fotografia wykonana w 1929 roku.