Obraz olejny z 1832 roku. Znajduje się on we Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Żródło kopii cyfrowej: Wikipedia.