Tekst sztuki wydanej w 1871 roku w Poznaniu przez "Tygodnik Wielkopolski".