Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1868 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 41 s. 173.