Drzeworyt według wzoru Jana Mieczkowskiego i Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1871 roku  w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 197 s. 173.