Leon Malhomme z żoną Heleną w strojach śląskich.

Fotografia opublikowana w 1935 roku w "Kronice działalności dyplomatycznej Leona Malhomme z lat 1919-1938", t. 16, s. 127, udostępniona przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.