Członkowie jury. Widoczni od lewej: naczelnik Wydziału Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego Władysław Zawistowski, artysta malarz Karol Tichy, artysta malarz Ignacy Pieńkowski, artysta malarz i rzeźbiarz Ludomir Sleńdziński, historyk sztuki Michał Walicki, radca w Wydziale Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Jerzy Sienkiewicz.