Członkowie jury. Siedzą od lewej: artysta malarz Karol Tichy, historyk sztuki prof. Władysław Podlacha, artysta malarz Kazimierz Sichulski, artysta malarz i rzeźbiarz Ludomir Sleńdziński, radca w Wydziale Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Jerzy Sienkiewicz, naczelnik Wydziału Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Zawistowski.