Państwowa nagroda literacka. Jury podczas obrad, od lewej siedzą: Jan Lorentowicz, Tadeusz Żeleński, Leopold Staff, Władysław Zawistowski, profesor St. Adamczewski.