Drzeworyt z 1878 roku, opublikowany w "Biesiadzie Literackiej" nr 144, s. 217.