Fotografia z 1978 roku. Własność Polskiej Akademii Umiejętności.  Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.