Fotografia wykonana w Rzymie. Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.