Fotografia Giancarlo Giulianiego. Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Achiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.