Fotografia z "L`Osservatore Romano Serwizio Fotografico", według wzoru Arturo Mari. Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.