Fotografia z lat 1990-1994 z "L`Osserwatore Romano Servizio Fotografico", według wzoru Arturo Mari. Własność Polskiej Akademii Umiejętności. Znajduje się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.