Rycina wykonana po 1800 roku według wzoru Marii Anny Wirtemberskiej.