Fotografia M. Markiewicza udostępniona przez dyr. Muzeum Sił Powietrznych Pawła Pawłowskiego.