Fotografia uzyskana z Zespołu  Pałacowego  w Kurozwękach.