Fotografia opublikowana w 1903 roku w dodatku „Życie i Sztuka”  do pisma „Kraj”, nr 44, s. 3.