Fotografia grupowa personelu Poselstwa RP w Czechosłowacji. Widoczni m.in.: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Czechosłowacji Wacław Grzybowski (w pierwszym rzędzie drugi z lewej), attache prasowy Wacław Czosnowski (pierwszy z prawej w drugim rzędzie), attache wojskowy ppłk. Jan Bigo (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), radca legacyjny Jan Karszo-Siedlewski (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie), sekretarze Juliusz Friedrich (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), Witold Korsak (drugi z lewej w drugim rzędzie), Leon Koppens (trzeci z lewej w drugim rzędzie).