Fotografia opublikowana w 1930 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 3, s. 53.