Miedzioryt z 1682 roku.   Rycina z.: Theatrum Europaeum, Franckfurt am mayn, t. 11 (ed.1), 1682, tabl m.s. 78/79.