Początek bibliografii J.I. Kraszewskiego wydanej w 1879 roku w Krakowie nakładem i pracą Zarządu Drukarni i Zecerów "Czasu".