Rycina z pracy wydanej przez Akademię Umiejętności w Krakowie w 1908 roku.