Staloryt Antoniego Oleszczyńskiego (1794-1879) z drugiej ćwierci XIX wieku.