Jedna z rycin z książki wydanej w 1915 roku w Warszawie. 

Źródło: Instytut Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Narodowa.